Slank i Glostrup (uge 34 eller 35 – 2018)

2 lukkede hold (lige eller ulige uger) – 20 uger (10 møder)

Hver anden onsdag i Glostrup fritidscenter
Christiansvej 2
2600 Glostrup

Vejning og socialt samvær
kl. 16.30 -17.15

Inspiration/motivation for medlemmer 
kl. 17.15-18.00

Medlemmer der ønsker vejning hver uge, kan tilkøbe vejning i de uger, der ikke modtages undervisning

Fælles start for nye medlemmer i Glostrup fra august

Første hold starter onsdag den 22. august 2018 – 10 gange med afslutning den 9. januar 2019.

Andet hold starter onsdag den 29. august 2018 – 10 gange med afslutning den 16. januar 2019.

– tid og sted se ovenfor.

Forud for starten er der informationsmøde onsdag den 15. august Kl. 17.00 – 18.00 med efterfølgende indmeldelse til start uge 34 eller 35. Informationsmødet afholdes i Glostrup fritidscenter.

På ’Fælles start’ bliver du vejet og får udleveret materialet, så du kan komme i gang med Sense. Desuden giver jeg samlet alle nye en grundig vejledning i opstart og efterfølgende får du mulighed for online hjælp i lukket Facebookgruppe, hvis der dukker tvivlsspørgsmål op undervejs.

Tilmelding til sense.ensmalsag@gmail.com eller 7170 2560. Pris for et forløb med vejning og inspiration/motivation hver anden uge er 1.495,00 kr. – Køb dit forløb allerede i dag – klik her. Din indbetaling er gyldig som tilmelding.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen

Venlig hilsen Grete Heslou