Få hjælp til et liv, du er gladere for

Din rejse OPad starter med dig. Du skal finde ud af, hvad der er med dig. Du skal finde ud af, hvad du mangler for at få det liv, du gerne vil have. Et liv du lever OPPE.

Og så skal du skabe det. Skabe det du mangler.

Hvad er et liv OPPE?

Et liv OPPE er et liv, hvor du er fri af modstand. Et liv OPPE er et liv, hvor du bliver OPmærksom på, når du møder nedadgående følelser. Når du bliver OPmærksom på det, skal du finde ud af, hvad kontrasten er til denne nedadgående følelse. Og husk at min kontrast er ikke den samme som din kontrast. Så der er ikke en facitliste. Du skal finde din kontrastfølelse. finde ud af hvordan du får den følelse og så skabe det du mangler, så følelsen OPstår. På den måde flytter du dig fra den modstand, du OPlever.

Som sagt: Din rejse med OPad starter med dig.  Du skal OPdage dig selv. Du skal vedkende dig hvem du er, så du vågner.

Du skal få øje på din historie.

Hvad startede, at du er, hvor du er i dag? For du har ikke altid været der. Du er ikke født der. Du har på et tidspunkt i dit liv haft en anden følelse, end den du har nu. Hvor startede det? Du skal tá ansvaret for at finde ud af det. Du skal ind og mærke dig. Mærke den eller de nedadgående følelser du har. Blive OPmærksom på, hvad der skabte den eller de følelser. Finde din historie. Være nysgerrig. 

Start med af afklare følelsen.

 • Hvad hedder den?
 • Hvordan mærker du den? Bobler den? Smerter den? Skaber den uro?
 • Hvad gør den ved dig. Bliver du vred? Bliver du ked af det? Blover du forvirret?

De nedadgående følelser har mange navne.

Grundfølelser:

Vi kan tale om grundfølelser, der hver især kan gradueres.

Lad mig give dig nogle eksempler på nedadgående følelser:

 • Afsky
 • Foragt
 • Frygt
 • Irritation
 • Jalousi
 • Misundelse
 • Overraskelse
 • Skam
 • Skyld
 • Tristhed
 • Vrede

Og så de OPadgående følelser:

 • Glæde
 • Hengivenhed
 • Interesse
 • Nærhed
 • Overraskelse
 • Ømhed

Listen er ikke komplet og kan som sagt gradueres.

Jeg har valgt at sætte min liste OP alfabetisk. For ikke at påvirke dig. For min følelse af f.eks vrede, kan for mig være stærkere end min følelse af tristhed. For dig kan det være omvendt. Lav en liste over dine egne følelser. List den evt. efter hvor stærke de er for dig. Udvælg nu den følelse, der driller mest lige nu. Tænk over, hvad der mon har startet denne følelse. Overvej kontrasten. Og find ud af hvad du skal skabe, for at OPnå denne kontrastfølelse.

Virker det uoverskueligt? Lad mig hjælpe dig. Igennem en række samtaler kan vi spore os ind på dine nedadgående følelser og så vende dem til kontrasten.

VDTNP Vend Det Til Noget Positivt