August 2018januar 2019 – Følg mit uddannelsesforløb her

Jeg startede uddannelse som Mentor i mad & psyke med Sense som speciale i august 2018. Mine Sense kollegaer, Lotte og Jørgen Michaelsen, der er uddannet henholdsvis psykolog og vanecoach, driver uddannelsen, hvor jeg sammen med 15 andre kommende mentorer, skulle rustes til at hjælpe andre til varigt vægtttab ved at forstå – og arbejde med forholdet mellem mad og psyke.

Modul 1: Dig i rollen som mentor i mad & psyke
Oplev, hvordan dit eget forhold til mad – positivt eller negativt – kan bruges konstruktivt i klientarbejdet. Og hvordan din personlige erfaring og faglige viden styrker dig i rollen som mentor i mad og psyke.

Vi mødte med vores egen madhistorie. Vi talte med en makker om vores individuelle madhistorier. Makkeren skulle derefter gengive madhistorien for de andre kursister. En god øvelse i at lytte og være åben. En meget interessant dag hvor vi med hudløs ærlighed fortalte hinanden om de udfordringer vi alle har i forbindelse med mad.

Modul 2: Sense – slank med fornuft
Med Sense får du simple guidelines til vægttab helt uden kalorietælling og køkkenvægt. Netop derfor matcher Sense den psykologiske viden på området. Lær principperne og teorien bag Sense, og bliv undervist af Suzy Wengel, ophavskvinden til Sense, samt Sense-teamet kliniske diætist Lotte Noe Haulrik.

Modulet bragte, for en Sensekonsulent som jeg er i forvejen, ikke de helt store aha-oplevelser. Men en god opfriskning af ALLE principper. Holdet består også af ikke-Sensekonsulenter, hvilket bringer os alle på samme niveau til den kommende uddannelse.

Modul 3: Slip kurmentaliteten
Skal vægttabet være varigt, er det helt afgørende at normalisere forholdet til mad. Mad skal ikke være lig med forbud, restriktioner og dårlig samvittighed, men med glæde, nydelse, fællesskab og kærlighed.

Et meget spændende modul. Vi talte om, hvor meget tanker om mad, krop og vægt fylder for rigtig mange mennesker. Vi så på forskellen på en kur og et varigt vægttab. Vi talte om, hvorfor kost og motion ikke kan stå alene. Vi lærte forskellen på restriktiv spisning, mekanisk spisning og intuitiv spisning. Igen afprøvede vi mindful spisning, som vi stiftede bekendtskab med på modul 1 & 2. Vi lærte om triggerfoods og mange andre spændende begreber. Og sidst men ikke mindst foretog vi videoanalyser af nogle af deltagernes optagede samtaler og lyttede til Speakers’ Corner, hvor et par af deltagerne fortalte og deres egne oplevelser med den psykiske del af deres vægttab.

Modul 4: Relationer skaber individet
På modulet fik vi indsigt i, hvordan relationers kvalitet er altafgørende for det enkelte menneskes udviklingsmuligheder. Dertil hvordan både årsager og løsninger på uhensigtsmæssige spisemønstre findes i relationen. I relationen til andre, til os selv, til mad, krop og vægt.

Igen et spændende modul med megen læring om opvækstens betydning for vores forhold til mad, samfundets betydning for overvægt. Vi talte om skyld og skam, restriktiv spisning og spiseforstyrrelser. Og det blev min tur til at modtage feedback på en optaget video af en samtale med et medlem fra en af mine afdelinger og hende udfordringer med mad. Jeg fik stor ros for samtalens forløb 🙂

Modul 5: Anerkendelse åbner for udvikling
Betydningen af anerkendelse blev gjort klart i dette modul. Det er vigtigt at vi selv anerkender vores udfordringer og at mentor anerkender de udfordringer mentee har. Mentee skal hjælpes til selvaccept og egenomsorg, der understøtter anerkendelsen af sig selv.

Modul 6: Ressourcefokus frigiver potentiale
Vi startede med en meget interessant øvelse om kropsopfattelse. Derefter talte vi om, hvilken historie vi fortæller os selv. Vi lærte om overbevisninger, både de selvkritiske, de støttende og de hæmmende.

Igen et interessant og lærerigt modul, som jeg glæder mig til at bruge i mit arbejde med mine medlemmer og individuelle gæster i GretesUnivers.

Generelt var uddannelsen domineret af reflektion over egen praksis og et dybt teoretisk fundament. Vi arbejdede en del i reflekterende teams – medstuderende, der observerede og reflekterede over de rollespil eller fremlæggelser, som uddannelsen indeholdt.
Mine varmeste anbefalinger til denne uddannelse, der giver fantastiske redskaber til at hjælpe mennesker med selvaccept og mål i forhold til vægttab.

Læs mere om hele uddannelsen her