OPPE-TEORI: Få det du vil ha´

OPPE guide uddannelsen indeholder følgende moduler:

Modul 1: Det grundlæggende

Hvad indebærer det at blive OPPE guide.

Forstå ”formlen” bag OPPE-teorien

Lær’ hvad du skal aflære for at kunne være OPPE.

 

Modul 2: Følelsestermometer

Fundamentet for at navigere i følelser.

Forstå, hvordan du skruer op og ned for følelsesmæssig modstand.

Lær at forstå, hvordan du skifter stemning.

 

Modul 3: Tankens kraft

Respekt for og accept af at alt er tanker.

Forstå formelen for tankens kraft og en evne til velvære.

Lær, hvordan du via dine tanker kan tiltrække og frastøde det, du ønsker.

 

Modul 4: Skyggearbejde

Forstå, den grundlæggende dynamik i skyggearbejde.

Grundlæggende viden om mørke og lyse skygger.

Lær’ hvordan du vender finder din styrke i den, du er.

 

Modul 5: Trinnene i et liv OPPE

Principperne bag min OPPE-teori gennemgåes

Forstå, hvorfor alt handler om dig.

Lær, hvordan du tackler dine problematikker oppefra og ned.

 

Modul 6: At guide sig selv for at guide andre

Lær at åbne andres verden for OPPE-arbejdet.

Forstå grundprincipperne bag at guide andre i proces.

Lær, hvordan du via egen proces kan være inspirator og guide for andre.

Som Oppe guide har jeg lært at forstå ”formlen” bag OPPE-teorien.

 

OPPE-teorien er udviklet af psykolog Mette Holm med baggrund i Skyggeteorien, der er udviklet af Psykiater C.G. Jung

Som OPPE guide kan jeg lære dig, hvordan du navigerer i dine følelser. Hvordan du skruer op og ned for følelsesmæssig modstand. Kort sagt hvordan du skifter stemning.

Det er vores tanker, der skaber vores følelser. Derfor er det muligt at styre vores følelser med vores tanker.

Som OPPE guide kan jeg lære dig, hvordan du tackler dine problematikker OPpefra og ned.

Vi skal flytte os fra modstand for at kunne udvikle os. Vi skal OPdage vores følelser – særligt dem, der spænder ben for vores gode liv.

Som OPPE guide kan jeg vise dig, hvordan du skaber det du mangler.

En OPPE guidning kan bruges til alle livets udfordringer – små som store.

Jeg kan hjælpe dig til at OPdage dine vaner og uvaner. De handlinger du foretager igen og igen, der spænder ben for dit liv OPPE.

OPPE er ikke happy-happy. Oppe er fri af modstand.

Jeg kan vise dig retningen mod dit mål og hvordan du tackler eventuelle besværlige relationer.

 

Vil du vide mere om OPPE guide uddannelsen – eventuelt selv blive OPPE guide, så læs her